13 Ix of Jaguar

in het diepste
van het zijn
zielsverbonden
aan de lijn
gelijk een hond
loop je vrij
beweeg je rond
het eeuwig
bewegende getij

 

in the deepest
of being
soulful
on a leash
like a dog
you walk freely
move around
the eternally
moving tide


Geef een reactie